sanook » หลุดภาพด้านหน้าและหลังของ Samsung Galaxy S9 ยังคงใช้กล้องตัวเดียวอยู่ต่อไป

หลุดภาพด้านหน้าและหลังของ Samsung Galaxy S9 ยังคงใช้กล้องตัวเดียวอยู่ต่อไป

19 ธันวาคม 2017
32   0