ข่าวไอที เดลินิวส์ » ‘หล่อโลหะแบบสเลอรี่’นักเทคโนโลยีดีเด่นจาก มอ. – ฉลาดคิด

‘หล่อโลหะแบบสเลอรี่’นักเทคโนโลยีดีเด่นจาก มอ. – ฉลาดคิด

15 ตุลาคม 2014
7   0

ความต้องการชิ้นส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงของเล่นต่าง ๆ ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้การหล่อน้ำโลหะที่อุณหภูมิสูง

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=274032]