sanook » ‘หัวเว่ย’ เปิดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่ หนุนการปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก

‘หัวเว่ย’ เปิดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่ หนุนการปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก

10 มีนาคม 2023
1   0

  ปัจจัยจากเรื่องการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเหล่าสตาร์ทอัพ ‘ยูนิคอร์น’ และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพียง 30.2 ปี

[source: https://www.sanook.com/hitech/1576051/]