ข่าวไอที Blognone » ออราเคิลประกาศยกเลิกใบรับรองชุดใหญ่ ต้องสอบรุ่นที่ยังวางขายภายในปลายปี 2015

ออราเคิลประกาศยกเลิกใบรับรองชุดใหญ่ ต้องสอบรุ่นที่ยังวางขายภายในปลายปี 2015

8 ตุลาคม 2014
17   0

ออราเคิลประกาศกฎการขอต่อใบอายุใบรับรอง Oracle Certified Database Administrator ทั้งสี่แบบ ได้แก่ Associate, Professional, Expert, และ Master โดยระบุว่าผู้ได้รับใบรับรองต้องได้ใบรับรองระบบฐานข้อมูลของออราเคิลรุ่นที่ยังวางขายอยู่ (คือ 11g และ 12c) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 เพื่อให้ใบรับรองสามารถใช้ต่อไปได้

สำหรับคนที่ถือใบรับรองของ Oracle 10g ใบรับรองจะหมดอายุช้าไปอีกหน่อย คือวันที่ 1 มีนาคม 2016 ช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าไปสี่เดือน

ถ้าใครจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและถือใบรองรับรุ่นเก่าอยู่ ในปีนี้คงต้องเตรียมวางแผนการต่อใบอายุกันถ้วนหน้าครับ

ที่มา - The Register, Oracle

Oracle, Certification

[source: https://www.blognone.com/node/61350]