thumbsup » อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้า NET ZERO 2050 ชูกลยุทธ์ Sustainable Happiness ผลักดัน หมู่บ้านปลอดขยะ

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้า NET ZERO 2050 ชูกลยุทธ์ Sustainable Happiness ผลักดัน หมู่บ้านปลอดขยะ

16 ธันวาคม 2022
1   0

อารียา พรอพเพอร์ตี้ วางกลยุทธ์ “Sustainable Happiness” ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ NET ZERO 2050 ผ่านการดำเนินงานใน 4 ภารกิจสำคัญ ผลักดัน หมู่บ้านปลอดขยะ เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้าง

Areeya

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และ ESG (Environment-Social-Governance) เป็นหลักในการวางกลยุทธ์ Sustainable Happiness เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ NET ZERO 2050 ผ่านการดำเนินงานใน 4 ภารกิจสำคัญ ที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

  • ผลักดัน หมู่บ้านปลอดขยะ เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน เริ่มต้นได้จากที่บ้าน โดยเราปลูกฝังให้ลูกบ้าน Areeya Family แยกขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการ มอบถังแยกขยะ และจับมือกับ แบรนด์ HUPPO มอบเครื่อง Food Waste Decomposter ที่ช่วยเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ให้กับบ้านทุกหลังในโครงการใหม่ของอารียาฯ ทั้งทำแผนสร้างคุณค่าให้กับขยะ Recycle ด้วยการผลักดัน Upcycling โดยนำขยะพลาสติก กระดาษ และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีแอปพลิเคชัน Recycle Time เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งจะมีทีมงานเข้ารับขยะรีไซเคิลของลูกบ้าน Areeya Family ที่คัดแยกไว้ถึงหน้าบ้าน โดยสามารถตรวจสอบตารางการเก็บขยะ ข้อมูลสถานะและยอดเงินสะสมในบัญชีแบบ Real Time และสามารถสะสมยอดเงินได้ไม่จำกัด ปัจจุบันสามารถแยกขยะไปแล้วกว่า 266 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 4 หมื่นต้น
  • ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger รองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ COMO Bianca, COMO Bianca ll และ AREN รวมทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดแคมเปญ “COLORS FREEVERRR” ซื้อบ้านแถมรถ โดยมอบ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในเมือง สำหรับลูกค้าที่จอง และโอนฯ โครงการ The Colors
  • ช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้าง แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด แต่บริษัทได้ตระหนัก และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการกับของเสีย หรือ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อทำให้ทุกโครงการคุณภาพของอารียาฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ในบทบาทของภาคธุรกิจอสังหาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดัน เป้าหมาย NET ZERO 2050 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ เราจึงปลูกฝังให้ลูกบ้าน พนักงานองค์กร ตระหนักรู้และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้การรวมพลังของทุกคนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

The post อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้า NET ZERO 2050 ชูกลยุทธ์ Sustainable Happiness ผลักดัน หมู่บ้านปลอดขยะ appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/areeya-net-zero?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=areeya-net-zero]