sanook » อียูยื่นฟ้อง “แอมะซอน” ใช้ข้อมูลออนไลน์สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

อียูยื่นฟ้อง “แอมะซอน” ใช้ข้อมูลออนไลน์สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

12 พฤศจิกายน 2020
167   0

  คณะกรรมาธิการบริหารของสหภาพยุโรป ยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี แอมะซอน (Amazon) ของสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรป

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516009/]