sanook » อีริคสันนำเสนอทางเลือกใหม่ พร้อมขับเคลื่อน 5G

อีริคสันนำเสนอทางเลือกใหม่ พร้อมขับเคลื่อน 5G

18 มิถุนายน 2019
62   0

  ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเริ่มเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายไปสู่ 5G โดยการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน โดยการปรับใช้ระบบเครือข่าย 4G บนอุปกรณ์เชื่อมต่อเดิม

[source: http://hitech.sanook.com/1478157/]