sanook » ฮ่องกง-สงครามไซเบอร์ มิติใหม่ของการชุมนุมประท้วง

ฮ่องกง-สงครามไซเบอร์ มิติใหม่ของการชุมนุมประท้วง

7 ตุลาคม 2014
55   0

  ในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ฮ่องกง กลุ่มหลักๆ ที่มีจำนวนมากคือ นักเรียนนักศึกษาคนหนุ่มคนสาว

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.computer.index.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1392057/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87/]