sanook » เทคโนโลยีหน้าจอรักษาตัวเองกำลังก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยวัสดุโพลิเมอร์ชนิดใหม่!

เทคโนโลยีหน้าจอรักษาตัวเองกำลังก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยวัสดุโพลิเมอร์ชนิดใหม่!

20 ธันวาคม 2017
78   0

  บทความที่ตีพิมพ์โดย Science ได้พูดถึงวัสดุชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรง และเป็นโพลิเมอร์ที่มีลักษณะคล้ายแก้วซึ่งสามารถรักษาตัวเองได้ โดยการใช้แรงดันจากมือ!

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1440805/]