sanook » เทนเซ็นต์ ประเทศไทย เผยความสำเร็จปี 2020 ชูกลยุทธ์ไฮบริดพร้อมนำเทคโนโลยีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนไทย

เทนเซ็นต์ ประเทศไทย เผยความสำเร็จปี 2020 ชูกลยุทธ์ไฮบริดพร้อมนำเทคโนโลยีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนไทย

30 พฤศจิกายน 2020
209   0

  ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์ม และโซลูชันด้านเทคโนโลยีชั้นนำของไทย

[source: https://www.sanook.com/hitech/1517225/]