ข่าวไอที Blognone » เปิดข้อความแจ้งความของ Ascend Commerce กรณีภาพบัตรประชาชนหลุด ระบุกำหนดสิทธิ์แล้ว

เปิดข้อความแจ้งความของ Ascend Commerce กรณีภาพบัตรประชาชนหลุด ระบุกำหนดสิทธิ์แล้ว

21 เมษายน 2018
5   0

หลังเหตุการณ์ข้อมูลของ Ascend Commerce (iTrueMart/WeMall) หลุดเป็นสาธารณะ ทางบริษัทก็แถลงว่าจะทำบันทึกประจำวันให้กับผู้เสียหาย ตอนนี้ลูกค้าบางส่วนที่ติดต่อไปยัง iTrueMart/WeMall ก็เริ่มได้ข้อมูลบันทึกประจำวันกลับมาแล้ว โดยบันทึกประจำวันลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่สถานีตำรวจห้วยขวาง

บันทึกประจำวันอ่านค่อนข้างยาก ผมพยายามแกะข้อความได้ดังนี้

เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคม 2561 ถึงประมาณวันที่ 12 เมษายน 2561 ได้มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ [อ่านไม่ออก] ข้อมูลในะรบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้แจ้ง ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่บริษัทผู้แจ้งใช้ในการเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อ [อ่านไม่ออก] การใดในการกระทำธุรกรรมของบริษัทผู้แจ้ง ซึ่งมีระบบป้องกันโดยกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ [อ่านไม่ออก] ข้อมูลเป็นการเฉพาะ โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทผู้แจ้งเชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ [อ่านไม่ออก] เพื่อเข้าถึงด้วยการใช้อุปกรณ์ หรือตัวช่วย หรือ tools บางอย่าง ในการช่วยให้เกิด [อ่านไม่ออก] ในการ [อ่านไม่ออก] แล้วเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้แจ้งได้ ซึ่งบริษัทผู้แจ้งทราบเหตุดังกล่าว เนื่องจากบุคคลผู้นั้นได้ติดต่อเพื่อให้บริษัทผู้แจ้งรับทราบ และมีการนำข้อมูลไฟล์ดังกล่าว [อ่านไม่ออก] ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการกระทำ [อ่านไม่ออก] เป็นการที่บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึง [อ่านไม่ออก] ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจกำหนดหรือ [อ่านไม่ออก] สิทธิ์ของข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ อันได้แก่ ข้อมูลที่เป็นไฟล์สแกนภาพบัตรประชาชนของลูกค้าที่มีการขีดคร่อม สำหรับใช้การใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ จำนวน 11,400 ราย [อ่านไม่ออก] ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหาย จึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

รตอ. [อ่านไม่ออก ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง] ได้รับแจ้งแจ้งไว้แล้ว ให้ลงชื่อไว้

ขอขอบคุณคุณ Krapalm สำหรับข้อมูลและสำเนาบันทึกประจำวันนี้

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/101695]