sanook » เปิดตัว Fujifilm GFX 100 IR กล้องมีเดียมฟอร์แมตรุ่นพิเศษ สำหรับถ่ายภาพ infrared

เปิดตัว Fujifilm GFX 100 IR กล้องมีเดียมฟอร์แมตรุ่นพิเศษ สำหรับถ่ายภาพ infrared

27 พฤศจิกายน 2020
104   0

  Fujifilm ออกกล้องมิเรอร์เลสระดับมีเดียมฟอร์แมต GFX 100 รุ่นพิเศษ สำหรับถ่ายภาพ infrared โดยเฉพาะ Fujifilm GFX 100 IR (แต่ก็ยังสามารถถ่ายภาพสีปกติได้ด้วยการใช้ Filter IR Cut นะครับ)

[source: https://www.sanook.com/hitech/1517061/]