sanook » เปิดตัว Huawei Smart Glasses แว่นอัจฉริยะ ผ่านระบบปฏิบัติการ HarmonyOS

เปิดตัว Huawei Smart Glasses แว่นอัจฉริยะ ผ่านระบบปฏิบัติการ HarmonyOS

24 ธันวาคม 2021
1   0

  Huawei แนะนำ Smart Glasses แว่นรุ่นใหม่ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายผ่านระบบปฏิบัติการ HarmonyOS

[source: https://www.sanook.com/hitech/1548417/]