sanook » เปิดตัว Xiaomi Mi 6X มาพร้อมกล้องอัจฉริยะ ถ่ายภาพอย่างเทพด้วย AI อัจฉริยะ

เปิดตัว Xiaomi Mi 6X มาพร้อมกล้องอัจฉริยะ ถ่ายภาพอย่างเทพด้วย AI อัจฉริยะ

26 เมษายน 2018
3   0