sanook » เปิด 3 พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ ปัจจัยขับเคลื่อน SME ไทยเติบโต จากงาน BOOTCAMP DAY

เปิด 3 พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ ปัจจัยขับเคลื่อน SME ไทยเติบโต จากงาน BOOTCAMP DAY

9 มีนาคม 2023
1   0

  LINE จัดงาน BOOTCAMP DAY อีเวนท์สัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี มุ่งเสริมความรู้ เพิ่มศักยภาพ ให้ SME ไทยพร้อมเติบโตต่อได้อย่างมั่นใจ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1575987/]