sanook » เผยผลทดสอบการใช้แบตเตอรี่ และ ชาร์จไฟของ Galaxy S9 และ Galaxy S9+ จากสื่อนอกชื่อดัง

เผยผลทดสอบการใช้แบตเตอรี่ และ ชาร์จไฟของ Galaxy S9 และ Galaxy S9+ จากสื่อนอกชื่อดัง

9 มีนาคม 2018
61   0