sanook » เผยภาพของ Samsung Galaxy Z Flip 5G ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นผ่าน TENAA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย 

เผยภาพของ Samsung Galaxy Z Flip 5G ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นผ่าน TENAA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย 

1 กรกฎาคม 2020
29   0