sanook » เผยภาพสิทธิบัตรของ Smart Watch รุ่นใหม่จาก Samsung พบจะติดตั้งแบตเตอรี่ที่สายนาฬิกา

เผยภาพสิทธิบัตรของ Smart Watch รุ่นใหม่จาก Samsung พบจะติดตั้งแบตเตอรี่ที่สายนาฬิกา

5 มกราคม 2018
43   0