ข่าวไอที Blognone » เผย OpenAI มีสัญญาห้ามพนักงานที่ลาออกแฉบริษัท มิฉะนั้นจะถูกริบหุ้น – Sam Altman ยอมรับและกำลังแก้ไข

เผย OpenAI มีสัญญาห้ามพนักงานที่ลาออกแฉบริษัท มิฉะนั้นจะถูกริบหุ้น – Sam Altman ยอมรับและกำลังแก้ไข

19 พฤษภาคม 2024
15   0

ดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวมากมายอีกครั้งของ OpenAI ตั้งแต่การเปิดตัวโมเดลใหม่ GPT-4o, ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก, ตามด้วยพนักงานในฝ่ายเดียวกันอีกหลายคนลาออก ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว Vox ได้รายงานข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งบ่งบอกว่าอดีตพนักงาน OpenAI อาจไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวอะไรได้มาก เพราะรูปแบบสัญญาที่แปลกไปจากบริษัทอื่น

การทำสัญญาห้ามเปิดเผยความลับ (NDA - Non-disclosure Agreement) สำหรับพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงานที่ลาออก เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่กรณีของ OpenAI นั้น Vox เปิดเผยว่ามีเงื่อนไขที่แปลกกว่าปกติ นั่นคือหากพบการละเมิด เช่น เปิดเผยความลับ หรือวิจารณ์บริษัท OpenAI สามารถริบหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้พนักงานคนนั้นได้ (Vesting Stocks) มีผลตลอดไป รวมทั้งหากพนักงานไม่เซ็นสัญญานี้ตอนลาออก OpenAI ก็สามารถริบหุ้นคืนได้เช่นกัน

สัญญาดังกล่าวทำให้ Vox มองว่าอดีตพนักงาน OpenAI อาจไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากว่าเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนา AI ความสามารถสูงหรือ AGI ที่น่าจะเป็นสาเหตุการลาออกของ Ilya Sutskever อย่างไรก็ตามรูปแบบสัญญานี้ดูผิดปกติเพราะหุ้นที่จัดสรรไปแล้วไม่ควรถูกเรียกริบคืนได้

Sam Altman ซีอีโอ OpenAI ออกมายอมรับและขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้น บอกว่าสัญญาห้ามเปิดเผยความลับ มีการระบุประเด็นดังกล่าวจริง โดยใช้คำว่าอาจยกเลิกหุ้นจัดสรร อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย เขาได้สั่งให้มีการแก้ไขข้อความ โดยย้ำว่าหุ้นที่จัดสรรให้พนักงานไปแล้ว ก็คือหุ้นที่ให้ไปแล้ว สัญญาที่แก้ไขข้อความใหม่ให้ถูกต้องจะมีผลกับพนักงานทั้งหมดที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ด้วย

ที่มา: Vox

[source: https://www.blognone.com/node/139827]