ข่าวไอที เดลินิวส์ » เพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน

เพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน

2 ตุลาคม 2014
7   0

ประเทศไทยเป็นแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่มีอัญมณีหลากหลายชนิด โดยอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้รับการยกย่องทั้งในด้านคุณภาพและราคาจากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=270975]