ข่าวไอที Blognone » เฟซบุ๊กเปิดโครงการให้นักวิจัยเข้าถึงข้อมูล หาผลกระทบทางการเมืองจากโซเชียลมีเดีย

เฟซบุ๊กเปิดโครงการให้นักวิจัยเข้าถึงข้อมูล หาผลกระทบทางการเมืองจากโซเชียลมีเดีย

9 เมษายน 2018
1   0

เฟซบุ๊กถูกโจมตีว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองในแง่ลบตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจาก แนวทางการใช้ข้อมูลโดยบริษัท SCL/Cambridge Analytica ถูกเปิดเผย ตอนนี้เฟซบุ๊กก็ดูจะพยายามแก้ไขด้วยการเปิดให้นักวิจัยเข้ามาทำวิจัยได้ว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีผลต่อการเลือกตั้งเพียงใด

โครงการนี้ได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิภายนอก เช่น Democracy Fund, Knight Foundation, และองค์กรอื่นๆ โดยเฟซบุ๊กจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกรรมการ เพื่อคัดเลือกหัวข้อวิจัยในประเด็นผลกระทบทางการเมืองจากโซเชียลมีเดีย เริ่มจากการเลือกตั้งเป็นประเด็นแรก โดยเมื่อกรรมการเลือกหัวข้อวิจัยแล้ว โครงการวิจัยจะได้ทุนจากมูลนิธิที่ร่วมโครงการนี้ และนักวิจัยจะเข้าถึงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแบบปกปิดตัวตน (privacy protected datasets)

ตัวโครงการพยายามออกแบบให้น่าเชื่อว่าเฟซบุ๊กจะไม่มีอิทธิพลต่องานวิจัย (และทำให้ผลวิจัยออกมาดูดีกับเฟซบุ๊ก) โดยนอกจากใช้เงินจากมูลนิธิและคัดเลือกโดยกรรมการภายนอกแล้ว เฟซบุ๊กยังระบุว่าบริษัทจะไม่รีวิวงานวิจัยก่อนตีพิมพ์แต่อย่างใด

ที่มา - Facebook

[source: https://www.blognone.com/node/101389]