sanook » “เฟซบุ๊ก-กูเกิ้ล” ขยายเวลาแบนโฆษณาการเมืองต่ออีกเดือน

“เฟซบุ๊ก-กูเกิ้ล” ขยายเวลาแบนโฆษณาการเมืองต่ออีกเดือน

13 พฤศจิกายน 2020
113   0

  เฟซบุ๊กและกูเกิ้ล ขยายเวลาแบนโฆษณาการเมืองออกไปอีก 1 เดือน หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516061/]