sanook » เริ่มแล้วมหกรรม Skill Expo พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในอนาคต

เริ่มแล้วมหกรรม Skill Expo พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในอนาคต

31 สิงหาคม 2023
22   0

  รมว.แรงงาน มอบเลขาสุเทพ เปิดมหกรรม Skill Expo เมืองกรุง พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในอนาคต สุดยิ่งใหญ่

[source: https://www.sanook.com/hitech/1587187/]