sanook » เสียวหมี่ ฉลอง 10 ปีแห่งความสำเร็จ สู่ความก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด

เสียวหมี่ ฉลอง 10 ปีแห่งความสำเร็จ สู่ความก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด

13 สิงหาคม 2020
97   0

  ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ‘ซีอีโอและผู้ก่อตั้งเสียวหมี่’ กล่าวสุนทรพจน์ความสำเร็จในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาและประกาศกลยุทธ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

[source: https://www.sanook.com/hitech/1508177/]