thumbsup » เอาใจพนักงานรุ่นใหม่ scb ผุด academy หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ยุคไอที

เอาใจพนักงานรุ่นใหม่ scb ผุด academy หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ยุคไอที

6 มีนาคม 2018
87   0

จัดเต็มทุกซอกมุม SCB ทุ่ม 900 ล้านบาท ปั้น SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านการเงินการธนาคาร ใช้พื้นที่กว่า 3,350 ตารางเมตร บนชั้น 18-19 ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พัฒนาบุคลากรแบงค์ให้มี Talent เพื่อเป็นกำลังสำคัญของธนาคารในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank

วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy (ซ้าย) และ อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวา)

ด้านแนวคิดนั้น นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การใช้กลยุทธ์กลับหัวตีลังกา หรือ Going Upside Down จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ

1. Lean the Bank (เพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร)

2. High Margin Lending (ปล่อยสินเชื่อธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง)

3. Digital Acquisition (การดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล)

4. Data Capabilities (เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล)

5. New Business Model (ธุรกิจรูปแบบใหม่)

ที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิม และนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร รวมทั้งสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ SCB สามารถเป็น “The Most Admired Bank” (ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด) ขึ้นมาให้ได้

พื้นที่ทำงานดูกว้างขวางและเป็นอิสระ

แม้ว่ากระแสการลดสาขา ยังคงเป็นความกังวลใจของพนักงานจำนวนมาก แต่การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้เหนือขึ้นไปอีกระดับ จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตได้

“สิ่งที่เรายืนยันคือ แม้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขา ก็จะไม่ทอดทิ้งพนักงาน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถพนักงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม”

ดังนั้น การที่ scb มุ่งสู่การพัฒนาและลงทุนต่อเนื่องจะช่วยผสมผสานระหว่างการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพราะทั้งสองส่วนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการยกระดับธนาคารไปสู่การเป็น Tech Bank ในอนาคตอันใกล้

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ scb ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีความสามารถและศักยภาพมากพอในการต่อยอดเพื่อความก้าวหน้า และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งด้านงานและชีวิตประจำวัน

สถาบัน SCB Academy ถือว่าเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมา เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ผ่านองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ

ด้านกายภาพ ธนาคารได้สร้าง SCB Academy ตั้งอยู่ชั้น 18 และ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร ซึ่งภายใน Academy แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ Playground, Hangout, Hemispheric Maze, Brain Gym, Thinking Platform, Connecting Zone, Learning Studio, Immersive Zone และ Learning Sphere

นอกจากมีห้องเรียนในฟังก์ชั่นใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว ยังได้เปิดพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ยังจัด Quiet Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงาน

ด้านการให้ความรู้ SCB Academy ได้จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตไว้หลากหลายคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรือ ที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งนี้ สถาบัน SCB Academy ยังร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ครํ่าหวอดในแวดวงเทคโนโลยี หรือ การเงินการธนาคารยุคใหม่ เพื่อสร้าง Forum ในการแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานไทยพาณิชย์ได้เรียนรู้กันตลอดทั้งปี

ด้านเทคโนโลยี SCB Academy มีการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาเพื่อช่วยให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น Virtual Classroom, เทคโนโลยี AR – VR ประกอบบทเรียน, การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตมาเฉพาะเพื่อพนักงาน, สังคมแห่งการเรียนรู้ online ซึ่งทำให้การแบ่งปันการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สถานที่สวยงามแบบนี้ ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จากองค์กรเก่าแก่แบบเดิม มาเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำงานรุ่นใหม่ได้ไม่น้อย

 
Source: thumbsup

The post เอาใจพนักงานรุ่นใหม่ scb ผุด academy หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ยุคไอที appeared first on thumbsup.

[source: http://thumbsup.in.th/2018/03/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-scb-academy/]