ข่าวไอที เดลินิวส์ » แขนกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะ – ฉลาดทันกาล

แขนกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะ – ฉลาดทันกาล

7 ตุลาคม 2014
28   0

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้คิดค้นการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเลียนแบบร่างกายมนุษย์ เรียกว่า “แขนกลอุตสาหกรรม”

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=272142]