sanook » แคสเปอร์สกี้พบเหตุโจมตีทางไซเบอร์จากเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 89.48%

แคสเปอร์สกี้พบเหตุโจมตีทางไซเบอร์จากเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 89.48%

15 มีนาคม 2023
1   0

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ได้ออกรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปีล่าสุดสำหรับประเทศไทยในปี 2022

[source: https://www.sanook.com/hitech/1576383/]