ข่าวไอที Blognone » แบงก์ชาติแจงเรื่องแอปธนาคารล่ม ส่วนใหญ่เป็นชำระบิลเรียกเก็บเงิน จี้ธนาคารเร่งชี้แจงลูกค้า

แบงก์ชาติแจงเรื่องแอปธนาคารล่ม ส่วนใหญ่เป็นชำระบิลเรียกเก็บเงิน จี้ธนาคารเร่งชี้แจงลูกค้า

30 พฤศจิกายน 2020
234   0

จากเหตุแอปพลิเคชั่นธนาคารหลายแห่งใช้งานไม่ได้ในวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจ้งเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน.ธปท. เปิดเผยว่า ระบบ mobile banking ของบางธนาคารมีการหน่วงหรือช้าจากการติดตาม พบว่าบางธนาคารมีการตอบกลับช้าหรือเข้าใช้งานไม่ได้เป็นช่วงๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทชำระบิลเรียกเก็บเงิน (Bill payment) และบางธนาคารมีรายการรอทยอยเข้าบัญชีในช่วงธุรกรรมสูง (Peak time)

ธปท. และธนาคารสมาชิกได้ร่วมกันติดตามการให้บริการและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยให้ธนาคารที่ระบบช้าเร่งชี้แจงลูกค้า และให้มีช่องทางอื่นให้ลูกค้าใช้ทดแทน

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย

[source: https://www.blognone.com/node/119865]