ข่าวไอที Blognone » แบงค์ชาติปรับเกณฑ์ช่องทางให้บริการของธนาคารใหม่ เปิดทางร้านสะดวกซื้อรับฝากเงิน, เปิดบัญชีจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์

แบงค์ชาติปรับเกณฑ์ช่องทางให้บริการของธนาคารใหม่ เปิดทางร้านสะดวกซื้อรับฝากเงิน, เปิดบัญชีจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์

19 กุมภาพันธ์ 2018
39   0

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ให้มีความยืดหยุ่นกว่าเดิม โดยจุดสำคัญคือการเปิดช่องทางให้ "นิติบุคคลอื่น" ที่เหมาะสมสามารถให้บริการแทนธนาคารได้

การปรับปรุงเช่นนี้ทำให้บริการที่ฝาก, ถอน, และรับชำระเงิน ที่เคยต้องทำผ่านธนาคาร หากธนาคารพิจารณาว่ามีหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมก็สามารถเปิดให้บริการแทนได้ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ปั๊มน้ำมัน, กองทุนหมู่บ้าน, ไปจนถึงร้านของชำก็ตาม การปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้ขยายจากเดิมที่เปิดให้บริการสำคัญๆ จะต้องให้บริการผ่าน ธนาคารของตนเองหรือธนาคารอื่น, สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI), และไปรษณีย์ไทย เท่านั้น

แม้ว่าจะเปิดทางให้มากขึ้น แต่ธนาคารก็ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการของตัวแทนเหมือนให้บริการด้วยตัวเอง ช่วงแรกตัวแทนของธนาคารก็คงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมพอสมควรก่อน

หลักเกณฑ์เดียวกันยังเปิดช่องทางให้สาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ดำเนินการด้วยตัวเอง จากเดิมให้บริการได้เฉพาะ ฝาก, ถอน, โอน, และชำระเงิน สามารถให้บริการหลากหลายขึ้นทั้งการเปิด/ปิดบัญชี และการฝากเช็ค ตัวสาขาของธนาคารเองจากเดิมที่ต้องให้บริการหลัก ฝาก/ถอน/โอน/เปิดบัญชี/ปิดบัญชี ก็สามารถเลือกให้บริการบางเวลาสำหรับบางบริการได้

ที่มา - ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย, เอกสารรับฟังความเห็น

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/99950]