sanook » แบบไหนคุ้มกว่า ใช้มือถือยาว ๆ vs เปลี่ยนใหม่ทุกปี

แบบไหนคุ้มกว่า ใช้มือถือยาว ๆ vs เปลี่ยนใหม่ทุกปี

14 กันยายน 2022
6   0

  เราอาจจะเคยได้ยินว่า ถ้าใช้มือถือให้คุ้มทั้งที ก็ต้องเลือกแพง ๆ ใช้ได้นาน ๆ เอาให้พังก่อนถึงจะเปลี่ยนใหม่ และเราก็มักจะเคยได้ยินว่า

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565177/]