sanook » แรงส่งท้ายปี iPhone คือแบรนด์เดียวที่มียอดขายสมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นในท็อป 5 แบรนด์ของโลก

แรงส่งท้ายปี iPhone คือแบรนด์เดียวที่มียอดขายสมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นในท็อป 5 แบรนด์ของโลก

27 ธันวาคม 2022
1   0

  อีกไม่กี่วันก็จะบอกลาปี 2022 ก้าวเข้าสู่ปี 2023 แล้ว จริง ๆ ปีนี้ไม่ใช่ปีที่สวยงามเท่าไหร่ ไม่ใช่แค่ตลาดสมาร์ตโฟนเท่านั้น แต่กระทบหลายส่วนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเลยด้วย

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571605/]