sanook » แฮกเกอร์อ้างว่าได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Twitter กว่า 400 ล้านบัญชีโดยใช้ช่องโหว่บนแพลตฟอร์ม

แฮกเกอร์อ้างว่าได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Twitter กว่า 400 ล้านบัญชีโดยใช้ช่องโหว่บนแพลตฟอร์ม

26 ธันวาคม 2022
5   0

  Hudson Rock บริษัทด้านข่าวกรองไซเบอร์จากอิสราเอลพบโพสต์ของอาชญากรไซเบอร์บนกระดานสนทนาในดาร์กเว็บที่อ้างว่าได้ข้อมูลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ Twitter กว่า 400 ล้านบัญชี

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571517/]