ข่าวไอที เดลินิวส์ » โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์

โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์

8 กันยายน 2015
61   0

โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ปัจจัยเร่งพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าในเทคโนโลยีให้องค์กร

[source: http://www.dailynews.co.th/it/346618]