sanook » โซนี่ไทยเปิดตัว ZV-1 II กล้อง Ultra Wide-Angle Zoom Vlogging Camera รุ่นล่าสุด

โซนี่ไทยเปิดตัว ZV-1 II กล้อง Ultra Wide-Angle Zoom Vlogging Camera รุ่นล่าสุด

25 พฤษภาคม 2023
8   0

  โซนี่ไทยเปิดตัวกล้อง Ultra Wide-Angle Zoom Vlogging Camera รุ่นล่าสุด ZV-1 II อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีตอบโจทย์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์

[source: https://www.sanook.com/hitech/1580863/]