sanook » โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นผลิตชิปกล้อง

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นผลิตชิปกล้อง

30 มีนาคม 2024
17   0

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นผลิตชิปกล้อง  โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีเปิดอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่

[source: https://www.sanook.com/hitech/1598739/]