sanook » ใบสมัครงานของ สตีฟ จอบส์ เมื่อปี 1973 ถูกนำมาประมูลออนไลน์ : ยอดพุ่งสูงกว่า 1.6 ล้านบาทแล้ว

ใบสมัครงานของ สตีฟ จอบส์ เมื่อปี 1973 ถูกนำมาประมูลออนไลน์ : ยอดพุ่งสูงกว่า 1.6 ล้านบาทแล้ว

13 มีนาคม 2018
55   0