ข่าวไอที Blognone » [ไม่ยืนยัน] ไมโครซอฟท์ปลดทีม Ethical AI ออก, พนง. เผยอาจเพราะอยากให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น

[ไม่ยืนยัน] ไมโครซอฟท์ปลดทีม Ethical AI ออก, พนง. เผยอาจเพราะอยากให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น

14 มีนาคม 2023
17   0

จากการปลดพนักงาน 10,000 คน เมื่อต้นปีของไมโครซอฟท์ The Platformer รายงานว่าหนึ่งในกลุ่มที่โดนออก คือพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ทั้งทีม อย่างไรก็ตามสำนักงานด้าน Responsible AI ของไมโครซอฟท์ยังคงมีอยู่

หน้าที่ของทีมคือเข้าไปมีส่วนดูแลและช่วยเหลือทีมพัฒนา AI ให้พัฒนาออกมาได้โดยอยู่ในกรอบจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยพนักงานในทีมนี้เคยมีจำนวนมากสุดราว 30 คนช่วงปี 2021 ซึ่งมีทั้งวิศวกร, ดีไซเนอร์ไปจนถึงนักปรัชญา ก่อนจะเหลือราว 7 คนหลังการปรับโครงสร้างทีมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ทีมอื่น

ทีมงานจากทีมดังกล่าวให้ข้อมูลกับ The Platformer ด้วยว่า สาเหตุที่พวกเขาถูกปลด น่าจะมาจากการที่ไมโครซอฟท์ต้องการผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุดและทันการแข่งขันที่เริ่มสูง เลยสนใจในแง่ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของ AI น้อยลง

ที่มา - The Platformer

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/133002]