sanook » 12 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ "น่าจับตา" ในปี 2018

12 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ "น่าจับตา" ในปี 2018

18 ธันวาคม 2017
35   0

  มาดูกันว่า ในปี 2018 จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใดน่าจับตามองกันบ้าง และการมาถึงของกระแสหน้าจอไร้ขอบและกล้องหลังคู่ จะเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของสมาร์ทโฟนไปอย่างไร

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1440505/]