ข่าวไอที Blognone » ไม่เน้นแจ้งเตือน เน้นทำให้งงๆ ลูกค้า TrueMove H ที่ข้อมูลหลุดได้รับ SMS แล้วระบุ “ขออภัยลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ”

ไม่เน้นแจ้งเตือน เน้นทำให้งงๆ ลูกค้า TrueMove H ที่ข้อมูลหลุดได้รับ SMS แล้วระบุ “ขออภัยลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ”

19 เมษายน 2018
11   0

ลูกค้า TrueMove H ที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลหลุดผ่าน iTrueMart เริ่มได้รับ SMS กันบ้างแล้วตามที่ทาง TrueMove H ได้ประกาศหลังเข้าพบกสทช. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

น่าสนใจว่าข้อความไม่มีส่วนใดระบุยืนยันว่า "ท่านคือผู้ได้รับผลกระทบ" แต่อย่างใด ระบุเพียง "ขออภัยลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ" เท่านั้น และข้อความยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมกับขอให้ไว้ใจว่าข้อมูลของลูกค้าได้รับการดูแลปกป้องด้วยมาตรฐานสูงสุด

ต่อจากนี้คือคำแนะนำต่อ TrueMove H / iTrueMart จากผู้เขียนข่าว

บริษัทควรละอายต่อการส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าที่ทำให้เกิดความสับสนเช่นนี้ ข้อความแจ้งเตือนข้อมูลหลุดควรมีเป้าหมายเพื่อแจ้งให้ลูกค้ารู้ตัวได้อย่างทันท่วงที ไม่ใช่ข้อความโฆษณามาตรฐานระดับสูงสุดอะไร (เพราะถัามันสูงสุดมันคงไม่หลุดแต่แรกแล้ว)

ถ้าไม่สามารถร่างข้อความได้ ผมเสนอร่างข้อความแจ้งเตือนลูกค้าดังนี้

เรียนลูกค้า [ชื่อลูกค้า] ผู้ใช้หมายเลข [เลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน] ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลลงทะเบียนหมาย [เลขโทรศัพท์] เมื่อวันที่ [วันที่ลงทะเบียน] นั้น บริษัทพบว่าระบบลงทะเบียนเปิดให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงภาพและข้อมูลบัตรประชาชนของท่านได้ จนกระทั่งมีผู้แจ้งเตือนและบริษัทได้ปิดการเข้าถึงไปเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลของท่านอาจถูกมิจฉาชีพนำไปใช้งาน ความผิดพลาดนี้เป็นความผิดพลาดของบริษัทและขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

บริษัทกำลังทำบันทึกประจำวันเหตุการณ์ข้อมูลหลุดนี้ ณ สถานีตำรวจ [ระบุชื่อสถานที่] ภายในวันที่ [ระบุวันที่] โดยท่านสามารถขอสำเนาบันทึกประจำวันนี้ได้ทาง [บอกช่องทาง] หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง [ช่องทาง]

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/101618]