ข่าวไอที เดลินิวส์ » 2 ผลงานเด็กไทยในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

2 ผลงานเด็กไทยในเวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

6 ตุลาคม 2014
40   0

โดย เตาประหยัดพลังงาน เป็นผลงาน ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลพิเศษ จากองค์กรสิ่งประดิษฐ์ในประเทศไต้หวัน และจากประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงรางวัลผู้นำนวัตกรรมจากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=271930]