ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » “ฟูจิ ซีร็อกซ์” การปรับตัวรับยุคดิจิทัล

“ฟูจิ ซีร็อกซ์” การปรับตัวรับยุคดิจิทัล

6 ตุลาคม 2014
1   0

"ซี ร็อกซ์" (xerox) กลายเป็นคำที่คนทั่วไปใช้แทนคำว่า "ถ่ายเอกสาร" แม้ว่าแท้จริงแล้ว "ซีร็อกซ์" จะเป็นชื่อบริษัท ไม่เกี่ยวกับทับศัพท์ภาษาอังกฤษแต่อย่างใด "ฟูจิ ซีร็อกซ์" ก็เช่นกันที่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร แต่ปัจจุบันฟูจิ ซีร็อกซ์ ทำธุรกิจมากกว่านั้น

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1412581674]