sanook » “นาซา” เดินหน้าสำรวจร่องรอยทางเทคโนโลยีของอารยธรรมต่างดาว

“นาซา” เดินหน้าสำรวจร่องรอยทางเทคโนโลยีของอารยธรรมต่างดาว

5 กรกฎาคม 2020
83   0

  องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา สนับสนุนโครงการค้นหาหลักฐานด้านเทคโนโลยีจากนอกโลก

[source: https://www.sanook.com/hitech/1505067/]