thumbsup » 5 ทักษะที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี

5 ทักษะที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี

20 มกราคม 2023
1   0

ในยุคที่องค์กรและคนทำงานต่างก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด คนทำงานทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ที่ช่วยให้ตอบโจทย์โลกทำงานยุคใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารงานและบริหารคน โดยผู้บริหารที่มาร่วมรายการต่างให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของพนักงาน เช่น การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยให้บุคลากรเข้าถึงความรู้คุณภาพได้จากทุกที่ทุกเวลา และหนึ่งในประเด็นที่ผู้บริหารต่างกล่าวถึงคือ ทักษะสำหรับพนักงานยุคใหม่ ที่คนทำงานน่าเรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเอง

ในวาระก้าวสู่ปีใหม่ TUXSA ได้สรุป 5 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคดิจิตัล จากมุมมองของผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

5 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคใหม่

Ability to Learn – Ability to Unlearn (ฮาวทูเลิร์น และ ฮาวทูทิ้ง)

การเปิดกว้างในเรื่องการเรียนรู้ และการไม่ยึดติดกับความรู้ก่อนหน้า ตลอดจนรีเฟรชความรู้ที่มีอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือทักษะจำเป็นเพื่อให้เราก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

Digital & Data Literacy (ทักษะเชิงข้อมูล)

ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยพนักงานยุคใหม่ต้องรู้ว่าจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจในสิ่งสำคัญ รวมไปถึงการคัดสรรข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ท่วมท้นให้เป็น ตลอดจนการแบ่งปันและการสื่อสารข้อมูลให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

Communication (ทักษะการสื่อสาร)

ความสามารถในการสื่อสาร ครอบคลุมตั้งแต่การพูดจูงใจ การรับฟังความต้องการของผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้น หากมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงเช่นกัน

T-Shaped Skill (รู้รอบ และ รู้ลึก)

ทักษะการเรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลายไม่จำเจ ผสานกับทักษะการเรียนรู้เชิงลึก กล่าวคือพนักงานต้องมีทักษะความชำนาญที่ไม่ใช่เพียงแค่ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องรู้กว้างขวางในอีกหลากหลายด้าน นำไปสู่การต่อยอดการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

Problem-solving skill (ทักษะการแก้ปัญหา)

เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม เป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องใช้ในแทบทุกสถานการณ์

 

 

The post 5 ทักษะที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/5-skill-for-worker?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=5-skill-for-worker]