ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » รู้จัก รัฐมนตรีไอซีทีคนใหม่ “ดร.อุตตม สาวนายน”

รู้จัก รัฐมนตรีไอซีทีคนใหม่ “ดร.อุตตม สาวนายน”

20 สิงหาคม 2015
47   0

เพิ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สำหรับ "ดร.อุตตม สาวนายน"

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440056161]