ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » สมาคมรุมจ้องเงิน”กทปส.”พันล้าน

สมาคมรุมจ้องเงิน”กทปส.”พันล้าน

4 กันยายน 2015
25   0

กทปส.เงินเหลือ 4,000 ล้าน เล็งประกาศชื่อโครงการให้หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนรวมกัน 1,000 ล้านบาท ตุลานี้ ด้านตัวแทนสมาคมร้อง เงินกระจายไม่ทั่วถึง แนะตั้งเกณฑ์คัดเลือกให้ชัด พร้อมตั้งผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองย่นเวลาพิจารณา

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441262236]