sanook » 5G มาแน่ปีนี้! AT&T ประกาศรายชื่อ 3 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ​ ที่จะได้ใช้งาน 5G ก่อนใคร ภายในปลายปี 2018

5G มาแน่ปีนี้! AT&T ประกาศรายชื่อ 3 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ​ ที่จะได้ใช้งาน 5G ก่อนใคร ภายในปลายปี 2018

22 กุมภาพันธ์ 2018
38   0