ข่าวไอที Blognone » 8 บริษัทเอกชนตั้งมูลนิธิ The Rails Foundation ส่งเสริมการพัฒนา Ruby on Rails

8 บริษัทเอกชนตั้งมูลนิธิ The Rails Foundation ส่งเสริมการพัฒนา Ruby on Rails

15 พฤศจิกายน 2022
1   0

บริษัทเอกชน 8 บริษัทที่ใช้งาน Ruby on Rails เป็นหลัก ได้แก่ Cookpad, Doximity, Fleetio, GitHub, Intercom, Procore, Shopify, และ 37signals ประกาศจัดตั้งมูลนิธิไม่แสวงผลกำไร The Rails Foundation โดยให้คำอธิบายไว้ว่ามูลนิธินี้จะมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ecosystem) โดยรวมให้ดีขึ้นทั้งหมดและดึงดูดนักพัฒนารายใหม่ให้เข้ามาใช้มากขึ้น

มูลนิธิจะได้รับเงินทุนตั้งต้น (seed funding) 1,000,000 USD จากทั้ง 8 บริษัทและค่าบำรุงรายปีรวมกันปีล่ะ 400,000 USD ในปีถัดไปทุกปี มีตัวแทนแต่ล่ะบริษัทนั่งเป็นบอร์ดบริหาร และมี David Heinemeier Hansson ผู้สร้าง Ruby on Rails จาก 37signals เป็นประธานบอร์ด

ที่มา: Ruby on Rails's blog

No Description

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/131484]