ข่าวไอที Blognone » โมดูล ACME สำหรับใช้ Let’s Encrypt บน Apache ใกล้เสร็จเวอร์ชั่นต่อไปคอนฟิกที่เดียว

โมดูล ACME สำหรับใช้ Let’s Encrypt บน Apache ใกล้เสร็จเวอร์ชั่นต่อไปคอนฟิกที่เดียว

20 ตุลาคม 2017
57   0

Let's Encrypt ประกาศว่าโมดูล mod_md สำหรับ Apache HTTP Server (httpd) ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ทำให้เวอร์ชั่นต่อไปเราน่าจะได้ใช้งาน Let's Encrypt โดยคอนฟิกสั้นลงกว่าการใช้ใบรับรองจากที่อื่นเสียอีก

mod_md ต้องการคอนฟิก ManagedDomain เพื่อบอกว่าจะให้ขอใบรับรองสำหรับโดเมนใดบ้าง และเมื่อคอนฟิกแล้วจะไม่ต้องคอนฟิกตำแหน่งใบรับรอง SSLCertificateFile และ SSLCertificateKeyFile เช่นเดิมอีก โดยตัวโมดูลจะขอใบรับรองใหม่เมื่อใบรับรองเดิมใกล้หมดอายุโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้โค้ด mod_md อยู่ในเวอร์ชั่นพัฒนาของ httpd แล้ว และมีแผนว่าจะพอร์ต mod_md กลับมาให้เวอร์ชั่น 2.4.x ในอนาคต

ที่มา - Let's Encrypt

[source: https://www.blognone.com/node/96436]