ข่าวไอที MTHAI » AIS และ dtac ผนึกกำลังใช้โครงสร้างเสาสัญญาณมือถือร่วมกัน เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

AIS และ dtac ผนึกกำลังใช้โครงสร้างเสาสัญญาณมือถือร่วมกัน เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

16 สิงหาคม 2015
63   0

เอไอเอสและดีแทค ไตรเน็ตประกาศความร่วมมือใช้โครงสร้างเสาสัญญาณมือถือร่วมกัน ลุยเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อบริการทั่วไทยได้อย่างรวดเร็ว สนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการบริหารงานของรัฐ (กสทช.) ในการกำกับดูแลการให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยตกลงกรอบความร่วมมือระหว่าง เอไอเอส และดีแทค ไตรเน็ต จะมีเสาทั้งสิ้น 2,000 เสาภายในปีนี้ เพื่อรองรับการใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จากการขยายบริการสู่พื้นที่ทั่วไทยได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  กล่าวถึง ความร่วมมือการใช้เสาสัญญาณ เพื่อคุณภาพ –บริการทั่วไทยว่าบนความมุ่งมั่น และตั้งใจของ เอไอเอส ในการดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตอบสนองการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของประชากรไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ   ประกอบกับยังเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายของ กสทช. ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน และมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันซึ่งสามารถลดปริมาณการตั้งเสาสถานีฐานซ้ำซ้อน พร้อมทั้งยังเป็นการลดปริมาณเสาสถานีฐานในพื้นที่ชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง “โดยความร่วมมือครั้งนี้  เอไอเอส ดำเนินการภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  และดีแทค ไตรเน็ต มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพ บริการแก่ลูกค้า  […]

[source: http://tech.mthai.com/it-news/52340.html]