ข่าวไอที Blognone » AIS Business เปิดตัว analyticX บริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ตอบโจทย์ Data, Marketing และ CRM ให้องค์กร

AIS Business เปิดตัว analyticX บริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ตอบโจทย์ Data, Marketing และ CRM ให้องค์กร

3 เมษายน 2024
28   0

AIS Business เปิดตัวบริการใหม่ analyticX ภายในงาน Martech Expo 2024 เพื่อช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจองค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วย Data โดย analyticX มีบริการครอบคลุมถึงการให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคธุรกิจเองเท่านั้น แต่ยังเสริมด้วย Insights ของข้อมูล Telco Data จาก AIS เอง รวมไปถึงบริการด้านการให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ให้ใช้ประโยชน์เชิงลึกได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น

No Description

ภายในงาน คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ AIS ขึ้นพูดในหัวข้อ Mastering the Market: Achieving Competitive Advantage Through Data Insight for Businesses ถึง 6 กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สำเร็จ โดยในส่วนที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่อง Cyber Security and Risk การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการเก็บข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA โดยบริการ analyticX ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

No Description

ขณะที่การให้บริการโซลูชัน analyticX จะเป็นแบบ customized โดยแตกต่างกันไปตาม requirement ของแต่ละองค์กร โดยมีแกนกลางคือ การบริการเรื่อง insights ของข้อมูล จากบริการ Customer 360 โดยอาศัยชุดข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจากฝั่ง AIS และพาร์ทเนอร์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, พฤติกรรม, ความชอบ และอื่นๆ มาประกอบเข้ากับข้อมูลจากองค์กร เพื่อนำมาต่อยอด วิเคราะห์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจขององค์กร ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ PDPA ไม่ระบุถึงตัวตนรายบุคคล แต่จะระบุในเชิงกลุ่มเป้าหมาย

ขณะที่บริการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Data Analytics ที่องค์กรสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการวิเคราะห์ในรูปแบบไหน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบกว้างๆ ได้แก่ Location Insight, Customer Insight, Market & Competitor และ Target Audience

No Description

ทาง AIS Business ได้ยกตัวอย่างลูกค้าธุรกิจเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถ EV สามารถนำมาวิเคราะห์หาสถานที่การติดตั้งแท่นชาร์จที่มีผู้ใช้รถ EV อยู่เยอะ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับรถ EV นำมาดูเส้นทางการเคลื่อนที่ว่าบริเวณไหนที่ผู้ใช้รถ EV สัญจรผ่านเยอะและเทียบกับบริเวณที่มีคู่แข่งน้อย เพื่อหาสถานที่ติดตั้งแท่นชาร์จที่ตอบโจทย์ที่สุด

No Description

บริการด้าน Digital Marketing Tools จาก AIS Business

  • USSD Code Marketing ส่งข้อมูลโปรโมชันหรือแคมเปญให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
  • Reward Platform ให้ลูกค้าที่ใช้บริการ AIS สะสมคะแนนหรือแลกคะแนน

No Description

  • AI Voice Bot ใช้เสียง AI บอกโปรโมชันหรือแจ้งเตือนนัดหมายแทน ซึ่ง Voice Bot สามารถเลียนเสียงได้เหมือนมนุษย์และโต้ตอบกับลูกค้าได้เลย
  • Devio Beacon เครื่องมือสำหรับการสื่อสารถึงลูกค้าได้แบบ O2O Marketing (Offline to Online) โดยเมื่อลูกค้าเปิดบลูทูธและอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 25 เมตร แบรนด์หรือร้านค้าจะสามารถส่งข้อความ โปรโมชัน หรือแคมเปญต่างๆ ที่กำหนดไว้ ไปยังลูกค้าผ่าน LINE Application ได้อัตโนมัติเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเมื่อลูกค้าอยู่ใกล้ร้านค้าได้มากยิ่งขึ้น

No Description

บริการ analyticX และ Digital Marketing Tools ที่ AIS Business นำมาเสนอในงานนี้ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งที่ AIS มีในเรื่องข้อมูล เข้ามาส่งเสริมข้อมูลธุรกิจ ที่ลูกค้าองค์กรมีอยู่ให้ใช้ประโยชน์เชิงลึกมากขึ้น ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เพราะเมื่อธุรกิจลูกค้าเติบโต ก็เปรียบเสมือน AIS Business เติบโตด้วย

สำหรับองค์กรธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมที่สนใจบริการ analyticX ของทาง AIS Business สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ analyticX

[source: https://www.blognone.com/node/139037]